Inloggen op o-v-z.nl:

username

password

PASSWORD VERGETEN?

Password vergeten

Vul je emailadres in:

ALV 2021

Op 20 mei 2021 heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Deze was, net als de vorige keer, online op Google Meet. 

De belangrijkste onderwerpen die aan bod zijn gekomen, waren: 

  1. Verslag Kascommissie
  2. Wjziging van de samenstelling van het Bestuur
  3. Toelichting op vernieuwing bij OVZ

Van het nieuwe Bestuur is een introductie te vinden op deze website. 

Dit zijn de notulen van de vergadering. Deze kunnen op de volgende ALV pas definitief vastgesteld worden.