• image1.jpg
  • image2.jpg
  • image3.jpg
  • image4.jpg
  • image5.jpg

Ondernemers die werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer of eindverantwoordelijk leidinggevende van een onderneming of bedrijf(sonderdeel) of zelf wonen binnen de gemeentegrenzen van Zoeterwoude kunnen lid worden van de ondernemersvereniging. Twijfelt u over uw locatie, neem dan even contact op met secretariaat door het contactformulier in te vullen te versturen.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste één jaar. Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging van het lidmaatschap gedurende het lopende contributiejaar is niet mogelijk. Indien men het lidmaatschap met ingang van 1 januari van het nieuwe contributiejaar wenst te beëindigen, dient men dit schriftelijk – met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand (dus voor 1 december van het lopende contributiejaar) – te doen.
 Dit mag natuurlijk ook via de mail.

De kosten voor het lidmaatschap zijn voor het eerste jaar slechts € 120,- per jaar. Wanneer u gedurende het jaar lid wordt zal de contributie naar rato van het aantal maanden tot 1 januari worden gefactureerd.

We heten de Zoeterwoudse ondernemers dan ook van harte welkom bij de vereniging OVZ.

Met vriendelijke groet,

Hugo Choufour

Naar Boven