Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

(*) Voor het verwerken van uw verzoek is deze informatie noodzakelijk.

STATUTEN

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn opvraagbaar bij het bestuur.

CONTRIBUTIE

De contributie van het lidmaatschap van Ondernemersvereniging Zoeterwoude bedraagt €120,00 per jaar. Lidmaatschap wordt geaccepteerd na goedkeuring bestuur.

MACHTIGING

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Ondernemersvereniging Zoeterwoude om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Ondernemersvereniging Zoeterwoude. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Invalid Input

Ongeldige invoer